ສຳລັບພະນັກງານພາຍໃນ

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

ມື້ນີ້ 4

ວານນີ້ 22

ອາທິດນີ້ 148

ເດືອນນີ້ 566

ທັງໝົດ 6563018

Currently are 3 guests and no members online

ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ ພາລະ​ບົດບາດ

      ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ ພາລະ​ບົດບາດ

          ສູນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ຂຽນຫຍໍ້ ສຕສ ຂຽນ​​ເປັນ​ພາສາ ອັງ​ກິດ “Information and Communication Technology Promotion Center: ICTPC” ແມ່ນສູນນື່ງທຽບເທົ່າກົມ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ມີພະລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ການປືກສາ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂ່າວສານ

       ວ່າດ້ວຍໜ້າທີ່

1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນການຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳທັນສະໄໝໃນດ້ານການນຳໃຊ້ເຕັກ ໂນໂລຊີສື່ສານຂ່າວສານເຂົ້າໃນຂົງ ເຂດໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

2. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂ່າວ ສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

3. ຄົ້ນຄ້ວາ ວິໄຈ ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂ່າວອັນໃໝ່ທີ່ທັນສະໃໝ

4. ຄົ້ນຄ້ວາຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງສູນ

5. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດອັນໃໝ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂ່າວສານ

6. ຂື້ນແຜນບຳລຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານພາຍໃນສູນ

7. ສະຫຼຸບ ຖອນຖອນ ບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນ

8. ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງສູນທີ່ກະຊວງອຸນຸມັດໃຫ້

9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນຳກະຊວງ